• Sağlık ve Emniyet Koruma Politikası
  • Health and Safety Protection Policy

   Sağlık ve Emniyet Koruma Politikası

   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş., its Directors and Senior Management are fully committed to ensuring the health and safety of all crew members and staff on board its vessels and in its offices, contracted personnel and any other persons who are directly or indirectly linked with its business and operations.

   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş., İdarecileri ve Üst Yönetimi, gemilerinde ve ofisinde çalışan gemi adamı ve personelinin, kontrat bazında, doğrudan veya dolaylı olarak şirketin işi ve operasyonları ile bağlantılı olan diğer tüm kişilerin sağlık ve emniyetini tamamen sağlamayı kabul etmiştir.

   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. is committed to conducting its business with integrity and in accordance with all international, national and local laws and other requirements to which its business activities are subject.

   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. İşlevlerini, ilgili yerel, ulusal ve uluslar arası kanunlar ve diğer gereklilikler çerçevesinde yürütmeyi bir görev saymıştır.

   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. will ensure that the concept of safe operations is conveyed and understood by all employees and that safe working practices are fully implemented on board all its ships.

   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. emniyetli operasyon kavramının tüm çalışanlar tarafından benimsenip anlaşılmasını ve Şirket gemilerinde, bunlarla ilgili tüm uygulamaların eksiksiz yerine getirilmesini sağlayacaktır. 

   The Company System complies with the requirements of OHSAS18001 ‘Occupational Health and Safety Management System’

   Şirketin sistemi, OHSAS 18001 ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ şartlarıyla uyum içindedir.

   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. aims to achieve the following objectives, through implementation of our Health and Safety Protection Policy in line with our OHSAS 18001 Certification:

   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. olarak amacımız, Şirketimizin OHSAS 18001 sertifikasyonu doğrultusunda, Sağlık ve Emniyet Politikasını uygulayarak aşağıdaki hedeflere ulaşmaktır.

   • Safety at sea / Denizde emniyet
   •  Injury, occupational diseases and human loss prevention / Yaralanma, meslek hastalıkları ve can kaybını önlemek
   •  Prevention of damage to property (vessel and cargo) / Mal ( gemi ve yük) hasarını ve kaybını önlemek

   Relevant procedures and operational instructions are included in the Safety Management System (SMS) that Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. implements, maintains and monitors.

   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. Emniyetli Yönetim Sistemi içeriğindeki ilgili prosedürleri ve işletme talimatlarını korur, uygular ve takip eder.

   ŞENER PETROL DENİZCİLİK TİCARET A.Ş

 • Çevre Koruma Politikası
  • Environmental Protection Policy

   Çevre Koruma Politikası

   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. and its Senior Management are fully committed to a ZERO TOLERANCE policy ensuring that the waters on which its ships operate are protected from pollution and continuously strive to identify and correct any conditions perceived to be unsafe and hazardous to the environment.

   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. ve Üst Yönetimi, Şirket gemilerinin çalışmakta olduğu suları kirliliğe karşı korumayı ve çevre için emniyetsiz ve tehlikeli sayılabilecek oluşumları önceden belirlemek ve düzeltmek için sürekli bir çaba içinde olmayı görev saymıştır.

   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. is committed to conducting its business with integrity and in accordance with all international, national and local laws and other requirements to which its business activities are subject.

   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. İşlevlerini, ilgili yerel, ulusal ve uluslar arası kanunlar ve diğer gereklilikler çerçevesinde yürütmeyi bir görev saymıştır.

   Company defines the term of ‘Pollution’ as ; The violation of international and domestic environmental rules and regulations limitations

   Pollution of the environment by a ship can be caused in a number of ways both as a result of system failure and of human error. Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. is committed to preventing both sources of error through a planned maintenance program and a program of education and training of staff, and through implementation of a set of procedures in accordance with its Safety Management System.

   Şirket, kirlilik tanımını; ‘ulusal ve uluslararası çevre kural ve kanunlarına aykırılık durumu’ olarak yapmıştır.

   Bir gemi, insan veya ekipman hatalarının sonucu olarak birçok nedenden dolayı çevre kirliliği yapabilir. Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. Planlı Bakım Programı, çalışanların eğitim ve talim programı ve Emniyetli İşletim Sisteminde yer alan prosedürlerini uygulayarak her iki kaynaktan gelebilecek hataları önlemeyi amaç edinmiştir.

   The objective of the Company is to prevent pollution of the environment from the following sources related to the aspects of its operations:

   Şirketin amacı, aşağıdaki kaynaklara ait operasyonların oluşturabileceği çevre kirliliğini önlemektir:

   • Oil / Yağ, Yakıt
   • Noxious Liquid Substances / Zararlı ve Zehirli Sıvı Maddeler
   • Sewage / Pis Sular
   • Garbage / Çöp Atıkları
   • Dangerous Goods / Tehlikeli Maddeler
   • Ballast Water / Balast Suları
   • Cargo Vapour and Engine Emissions / Yük buharları ve Makine Emisyonları
   • Halons and CFCs / Halon ve Soğutma Gazları
   • Noise / Gürültü
   • Anti-Fouling Paints. / Zehirli Boyalar

   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. shall achieve this objective by maintaining, implementing, and monitoring relevant SMS procedures and operational instructions.

   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. ilgili SMS prosedürlerini ve işletim talimatlarını koruyarak, uygulayarak ve bunları izleyerek bu amacına ulaşacaktır.

   ŞENER PETROL DENİZCİLİK TİCARET A.Ş.

 • Kalite Politikası
  • Quality Policy

   Kalite Politikası

   It is the Policy of Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş.  to provide quality and professional ship management services to Ship-owners and Charterers, in order to gain the confidence of its clients, seafarers and the marine industry in general, and to be recognized as a trustworthy and dependable ship management Company.

   Müşterilerinin, gemi adamlarının ve genel olarak Denizcilik sektörünün güvenini kazanmakla birlikte aranan ve güvenilir bir Şirket olarak anılmak için Gemi Sahiplerine ve Kiracılara kaliteli ve profesyonel bir gemi işletmeciliği hizmeti vermek Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş.’nin Politikasıdır.

   The Company adopts a proactive approach concerning needs of its clients and is responsive to their comments, requests, suggestions or complaints, trying always to improve the value of its service.

   Şirket, müşterilerinin gereksinimlerine ve onların yorumlarına, isteklerine, önerilerine veya şikayetlerine karşı daima önleyici tedbirleri de içeren bir uygulamayı benimser, servis kalitesini sürekli iyileştirmeye çalışır.

   The Company sets measurable and meaningful quality objectives, follows and reviews them for ensuring continuous improvement.

   Şirket, sürekli iyileştirmeyi sağlamak için ölçülebilir ve başarılabilir kalite hedeflerini koyar, bunları takip eder ve gözden geçirir

   It is required from all Company employees to know and understand this Policy.

   Tüm Şirket çalışanlarının bu politikayı bilmesi ve anlaması gereklidir.

   ŞENER PETROL DENİZCİLİK TİCARET A.Ş.

Şener Petrol Denizcilik ve Ticaret A.Ş. 1979 yılında Niyazi Şener tarafından kurulmuştur.

Şirketin ana faaliyet konusu, 25.11.1980 tarihinde PETROL OFİSİ AŞ ile imzalanan uzun süreli bir anlaşma ile apartman, otel, fabrika ve işyerlerine kalorifer yakıtı sevkiyatı yapmak olarak belirlenmişti. Şirket denizcilik hayatına, Niyazi ŞENER’in oğulları Ertan ŞENER ve Ercan ŞENER’in katılımıyla 1984 yılında ilk yakıt gemisi olan 100 dwt’luk FIRTINA-5 ile başlamıştır.1984 ile 1987 yılları arasında ilave 4 adet yakıt gemisi (50 ile 400 dwt) alarak yakıt piyasasındaki pazar payını genişletmiştir. Spot marketteki petrol taşımacılığına ise 1991 yılında, 1650 dwt’luk AYGAZ 2 isimli LPG tankerinin petrol tankerine dönüştürülmesi sonrası ismi değiştirilen SELAY-5 tankeri ile başlamıştır. Şener Petrol Denizcilik ve Ticaret A.Ş. ilk yeni inşa gemisi olan 2850 dwt’luk M/T ERMAN S’i 1997 yılında İstanbul, Tuzla’daki Çiçek Tersanesi’ne sipariş etmiş ve Ekim 1999’da teslim almıştır.

O tarihten itibaren ileriye dönük stratejisini kelimenin tam anlamıyla “Tam Yol İleri” olarak belirlemiş ve sadece Türk standartlarında değil, uluslararası standartlarda gemi çalıştıran modern bir şirket halini almıştır.

Kardeş firmaların 2005 yılında SNR HOLDING şemsiyesi altında toplanmasıyla, grup büyümüş ve çağdaş bir yapı kazanmıştır.

SNR HOLDING

SEFT Gemi Dizayn tarafından tasarlanan ve İstanbul Shipyard tarafından inşası tamamlanan A-583 TCG ISIN 22 Temmuz 2017 tarihinde Şanlı Bayrağımızı çekerek Deniz Kuvvetlerimiz filosuna katıldı.

SEFT Gemi Dizayn tarafından tasarlanan ve İstanbul Shipyard tarafından inşası tamamlanan sismik araştırma gemisi MTA ORUÇ REİS 27 Haziran 2017 tarihinde tüm deneme seyirlerini tamamlanmasının ardından teslim edildi.

SEFT Gemi Dizayn tarafından tasarlanan ve İstanbul Shipyard tarafından inşası tamamlanan Kurtarma ve Yedekleme gemisi A-584 TCG AKIN 29 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen törenle Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edildi.

SEFT Gemi Dizayn tarafından tasarlanan ve İstanbul Shipyard tarafından inşası tamamlanan Denizaltı Kurtarma  Ana gemisi A-582 TCG ALEMDAR 28 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen törenle Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edildi.